ANUNT-INREGISTRAREA SAU AUTORIZAREA SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE (FOSE)

  • IN CONFORMITATE CU HOTARAREA DE GUVERN NR. 714/2022 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE AUTORIZARE, CONSTRUCTIE, INSCRIERE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A SISTEMELOR INDIVIDUALE DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE (FOSE), TOATE PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE AU OBLIGATIA SA COMPLETEZE SI SA DEPUNA LA PRIMARIILE DE CARE APARTIN FORMULARUL DE INREGISTRARE ATASAT MAI JOS, IN VEDEREA INSCRIERII IN REGISTRUL DE EVIDENTA A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA APELOR UZATE.
  • PERSOANELE CARE AU IN PREZENT O FOSA SUNT OBLIGATE SA COMPLETEZE FORMULARUL(POATE FI GASIT LA SEDIUL PRIMARIEI) SI SA SE INREGISTREZE CAT MAI URGENT IN REGISTRU.
  • PERSOANELE CARE VOR DORI IN VIITOR SA CONSTRUIASCA UN SISTEM INDIVIDUAL DE COLECTARE SI EPURAE A APELOR UZATE, TREBUIE SA OBTINA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE.
  • PENTRU SISTEMELE INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE A APELOR UZATE (FOSE) SE VA INCHEIA CONTRACT CU O FIRMA DE VIDANJARE.
  • CONFORM ART. 22 DIN H.G. 714/2022, CONSTITUIE CONTRAVENTIE SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 5 000 LEI LA 10 000 LEI NEINSCRIEREA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE IN REGISTRUL DE EVIDENTA A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA APELOR UZATE DE LA NIVELUL PRIMARIEI.
  • CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR SI APLICAREA SANCTIUNILOR SE VA FACE DE CATRE REPREZENTANTII GARZII DE MEDIU SI AI APELOR ROMANE.

Share This:

Bookmark the permalink.