Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL
CRACAOANI PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE

Functia in comisie
I.Comisia pentru activitati economic-financiare, agricultura si protectia
mediului
1. Dogariu Constantin Ing silvic P.N.L. presedinte
2. Zaharia DanaAndreea contabil ProRomania secretar
3. Andrisoaia Constantin Operator masa lemnoasa P.S.D. membru
4. Andrisoaia Vasile croitor P.M.P membru
5. Usturoi Ilie-Stelica Technician silvic P.N.L. membru

 

II.Comisia pentru administratie publica locala, juridic,disciplina, urbanism si amenajarea
teritoriului.
1. Stacescu Constantin invatator P.N.L. presedinte
2. Asimionesei Stefan electrician P.N.L. secretar
3. Asimionesei Eugen silvicultor ProRomania membru
4. Savin Ion -Dionisie profesor P.S.D. membru
5. Balau Florin profesor ProRomania membru

 

III. .Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, cultura,protectie sociala, activitati
sportive si de agreement.
1. Usturoi Vasilica Technician silvic P.S.D. presedinte
2 David Mihaela profesor ProRomania secretar
3. Achiriloaei Vasile Inginer P.S.D. membru

Share This:

Comments are closed.