Relief

munte logo

 

Prezenţa formaţiunilor de suprafaţă constitută din roci permeabile şi impermeabile reprezentate de argile şi marne cu alternanţe de nisipuri, la care se mai adaugă în diverse sectoare: unele orizonturi subţiri de gresii şi calcare, precum şi o cuvertură de luturi loeside, fac că modelarea versanţilor şi implicit al microreliefului să aibă forme rorunjite.
Structură geologică a solului este de vârstă pleogenă, fiind caracteristică a Depresiunii Neamţului, ce se află în zonă externă a fleşului Carpaţilor Orientali.
Solul are ca fundament formaţiuni geologice mediteraneene, ce au fost acoperite cu un strat gros de sedimente miocene slab cutanate, cu areale tectonice mai ridicate în şirul de dealuri, formate din pietrişuri, argile, nisipuri şi maluri.

Share This:

Comments are closed.