Dispozitia nr 85 din 2020 privind suspendarea temporara a unor activitati la nivelul Primariei Comunei Cracaoani, Judetul Neamt

D I S P O Z I T I nr 85 din 18 MARTIE 2020

privind suspendarea temporara a unor activitati la nivelul Primariei Comunei Cracaoani, judetul Neamt

 

             Zamfir Petre , primarul comunei Cracaoani , judetul   Neamt,

            Avand în vedere prevederile Decretului prezidential  nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, precum si evolutia situatiei epideomiologice in contextul aparitiei si raspandirii coronavirusului COVID – 19;

              In temeiul dispozitiilor 155, alin.(1), lit.”d” , ali.(5),lit.”b” coroborat cu art 196, alin.(1), lit. »b » din din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, emite prezenta

D I S P O Z I T I E :

 

        Art.1.a)Se suspendă activitatea de relatii cu publicul, registratură si audiente la Primăria Comunei Crăcăoani  in perioada 18.03.2020 – 14.04.2020 urmand ca dupa aceasta data sa se ia noi decizii in functie de evolutia situatiei.

                b)Compartimentul impozite si taxe îsi reduce programul cu publicul,in perioada 18 martie – 14 aprilie 2020,  incasările urmând a fi efectuate in  intervalul  08:00 – 12:00;

                c)Cetățenii si instituțiile publice se pot adresa Primăriei Cracăoani prin alte mijloace de comunicare decât prezența personala la instituție, respectiv fax: 0233 246 009, e-mail primariacracaoani@yahoo.com si poșta la adresa Primăria Cracăoani, strada 1, nr. 166, c.p. 617 145, dupa caz.

 

      Art.2.Secretarul general al comunei va asigura transmiterea prezentei dispozitii autoritatilor si persoanelor interesate, prevederile acesteia urmand a fi aduse la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si  pe site-ul oficial al acesteia .

 

 

 

                                                          PRIMAR

                                                   PETRE ZAMFIR

 

                            Avizat,

                                                                                           Secretar general, FLORIN   URSACHE                                                            

Share This:

Bookmark the permalink.