Proiecte în implementare

PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE LA NIVELUL

 U.A.T. CRĂCĂCOANI

JUDEȚUL NEAMȚ

 

La nivelul U.A.T.Crăcăcoani sunt  în derulare 3 proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile dupa cum urmează:

 

  1. Proiect : ″ Dezvoltarea echilibrată prin creșterea nivelului de trai al populației rome din localitatea Crăcăcoani″

Nr. contract finanțare : C1920074X214012905742/16.07.2019

Valoare: 73.508,11 euro

Durata de implementare a proiectului : 33 luni de la semnarea contractului

  1. Proiect : ″Construire teren de sport multifuncțional în sat Magazia, comuna Crăcăoani, județul Neamț″

Nr. contract de finanțare : C1920075A214012905750/16.07.2019

Valoare: 96.766,60 euro

Durata de implementare a proiectului : 33 luni de la semnarea contractului

  1. Proiect : ″Achiziția de dotări și echipamente corporale și necorpoarale pentru căminul cultural din satul Crăcăcoani, comuna Crăcăoani, județul Neamț″

Nr. contract de finanțare : C0760CN00031712900132/18.09.2018

Valoare: 224.659 euro

Durata de implementare a proiectului : 33 luni de la semnarea contractului

 

ÎNTOCMIT,

Ana-Maria ATUDOSIEI

Share This:

Comments are closed.